PROFIL PACJENTA

Home / PROFIL PACJENTA
Prosimy zaznaczyć poziom zmian ujęty okresowo. Jeśli nastąpiła poprawa należy wybrać wartości powyżej "zera". Gdy dany objaw Państwa nie dotyczy, prosimy pominąć tę pozycję.