Piotr Wyszomirski

Psycholog, Psychoterapeuta

Piotr Wyszomirski jest absolwentem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na kierunku psychologia.Ukończył studium psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. W swojej praktyce kieruje się założeniami nurtu integracyjnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Centrum Psychologiczno-Pastoralnym w Płocku. Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach. Współpracował z Mokotowskim Hospicjum Świętego Krzyża w Warszawie jako psycholog, konsultant. Rozwijał swoje umiejętności w Instytucie EEG, Międzynarodowym Centrum Leczenia Stresu, Ośrodku Leczenia Zaburzeń Procesu Uczenia się i Zachowania oraz w Klinice Zdrowia i Rozwoju Osobistego Medico – Brain. Wykonywał autorskie programy szkoleniowe, warsztaty z zarządzania stresem i kompetencji miękkich dla firmy Euroconsultant Sp. z.o.o. Aktualnie współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego, Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym w Płońsku, Centrum Psychologiczno- Pastoralnym Metanoia oraz z Poradnią Rozmównica.