Izabela Wołoszyńska

Neurolog

Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Neurologii Szpitala MSW i w Wojskowym Instytucie Medycznym, gdzie uzyskała tytuł specjalisty, a następnie stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie Neurologii.

Od początku drogi zawodowej zajmuje się diagnostyką i leczeniem padaczki u dzieci i dorosłych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w opisie badań EEG, video EEG, Holter EEG, uzyskała certyfikat w zakresie badań EEG. Była zatrudniona w Pracowni EEG CZD, była kierownikiem Pracowni EEG Szpitala MSWiA, obecnie kieruje Pracownią EEG WIM.