SCL

Home / SCL

LISTA SYMPTOMÓW SCL (Symptom Checklist)

Poniżej widoczna jest lista różnych dolegliwości i problemów. Pod każdym z objawów znajduje się dziesięć punktów, służących do określenia, jak bardzo nasilona jest dana dolegliwość lub problem: 1 - bardzo słabo, 3 - nieznacznie, 5 - umiarkowanie, 7 - znacznie, 10 - bardzo silnie.
© Copyright 2019 Neurolines