Wstępny wywiad diagnostyczny osoby dorosłej z epilepsją

Home / Wstępny wywiad diagnostyczny osoby dorosłej z epilepsją
Proszę podać podstawowe rozpoznanie lub kod ICD 10
Aby zaznaczyć więcej niż jedną wartość należy wybierając, przytrzymać klawisz CTRL