Wywiad neurologiczny – ocena stanu dorosłego

Home / Wywiad neurologiczny – ocena stanu dorosłego
Prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza, pomijając punkty, których treść Państwa nie dotyczy. Kwestionariusz zbiera dane istotne w procesie diagnozy i posłuży wyłącznie do oceny klinicznej. Wypełnienie kwestionariusza znacząco przyspieszy rozpoznanie problemu. Wskazówki i podpowiedzi kryją się pod symbolem znaku zapytania

A

Proszę wpisać imię, nazwisko oraz numer PESEL Pacjenta
Proszę podać podstawowe rozpoznanie lub kod ICD 10
Wg formatu: D.M.R np.: 28.01.2020
Mierzony w centymetrach.
tj. gorączka powyżej 38°C. kaszel, duszność, trudności w oddychaniu.
Proszę opisać własnymi słowami zasadnicze problemy.

B

C

Aby zaznaczyć więcej niż jedną opcję należy wybierając użyć klawisza CTRL
Proszę wpisać swoje imię i nazwisko.
W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.