Pracownia EEG w Płońsku

Pracownia EEG w Płońsku

Pracownia EEG w Płońsku, zlokalizowania jest na terenie szpitala powiatowego. Wykonujemy badania EEG czyli odczyty czynności bioelektrycznej mózgu. Badania te wykonujemy na nowoczesnym aparacie MITSAR. System Mitsar-EEG-201 to 21 kanałowa głowica EEG posiadająca 4 dodatkowe kanały do zapisu EOG, EKG, EMG, oddechu, a także kontroli pomiaru impedancji, wejścia do podłączenia lampy fotostymulacyjnej i przycisku odpowiedzi dla pacjenta. Wzmacniaczu EEG jest doskonałym narzędziem diagnostycznym spełniającym wymagania kliniczne. Oprogramowanie pozwala szczegółowo opisywać sygnał eeg. Poza standardowym badaniem EEG, możemy także monitorować wideo, wykonać analizę widmową i mapowanie mózgu. Ponadto program umożliwia mapowanie 3D Loreta, lokalizowanie źródła dipola, a także porównać wyniki z normatywną bazą danych HBI i Neuroguide. Pracownia wykonuje badania dla potrzeb szpitala oraz komercyjnie.