Bezkonkurencyjny system diagnozy i terapii

Bezkonkurencyjny system diagnozy i terapii

19 kanałowy Z-score Neurofeedback jest rozszerzeniem technologicznym terapii z jednego kanału na 19. Daje to całą gamę korzyści oraz zwiększa możliwości terapii Neurofeedback. Neurofeedback 19 kanałowy, analogicznie jak specjalistyczny aparat EEG, rejestruje czynność EEG równocześnie z 19 miejsc na głowie, czyli ze wszystkich punktów według systemu 10-20. Dlatego informacja o amplitudzie i mocy fal jest połączona z informacją o zależnościach fazowych pomiędzy falami EEG. Dzięki temu oraz wbudowaniu w system kilku baz danych (4 i więcej baz), system 19 k. Neurofeedback kontroluje na bieżąco, w trakcie treningu, nawet do kilkuset parametrów równocześnie, we wszystkich 19 lokalizacjach na głowie. | dr Kazimierz Smyk