Aparat EEG Mitsar – 201

Aparat EEG Mitsar – 201

Pracujemy na wysokiej klasy aparaturze do EEG/qEEG. Aparat EEG Mitsar – 201 to 21 kanałowa głowica EEG posiadająca 4 dodatkowe kanały do zapisu EOG, EKG, EMG, oddechu, a także kontroli pomiaru impedancji, wejścia do podłączenia lampy fotostymulacyjnej i przycisku odpowiedzi dla pacjenta. Głowice firmy Mitsar służą do przeprowadzania badań EEG/QEEG. Sygnał EEG jest mierzony zarówno za pomocą standardowego zestawu elektrod, jak również opcjonalnie przy użyciu specjalistycznych czepków. Mitsar EEG sprawdza się jako system do rutynowego EEG, ale również do brainmappingu. Wszystkie systemy QEEG/ERP są zgodne z Dyrektywą Unijną 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych, czego potwierdzeniem jest medyczny certyfikat zgodności CE. Producent urządzeń (firma Mitsar) ma certyfikat jakości ISO.

System można zastosować do:
  • standardowych badań EEG z wideomonitoringiem;
  • diagnozowania ADHD/ADD, dysleksji, choroby Alzheimera;
  • badania dysfunkcji mózgu;
  • diagnozowania szybkości i jakości przetwarzania informacji w mózgu (ERP);
  • precyzyjnego planowania terapii neurofeedback w oparciu o bazę normatywną;
  • diagnostyki podczas leczenia farmakologicznego;
  • diagnostyki przed terapią psychologiczną.