Mapowanie mózgu czyli ilościowe EEG

Mapowanie mózgu czyli ilościowe EEG

Mapowanie mózgu inaczej qEEG lub ilościowe EEG, polega na rejestrowaniu aktywności elektrycznej mózgu za pomocą elektrod umieszczonych na powierzchni skóry głowy. W warunkach medycznych standardowe EEG jest głównie stosowane do poszukiwania zmian napadowych w mózgu. Jednakże EEG zawiera wiele informacji, które mogą być wykorzystane do określenia, jak aktywność mózgu łączy się z objawami depresji, lęku, bezsenności, problemami uwagi, uczenia się i pamięci i in.
 
Mapowanie mózgu rozpoczyna się od pobrania kilku prób zapisu przy oczach otwartych, z 19 kanałów EEG. Dane EEG mogą być również zbierane przy oczach zamkniętych lub w czasie zadań, takich jak czytanie i słuchanie. Analiza EEG polega na interpretacji zapisów fal mózgowych, najpierw poprzez wzrokowe badanie typu fal, ich morfologii tj. rozmiaru, kształtu i wzoru. Analiza wzrokowa może ujawnić nieprawidłowości, takie jak napady padaczkowe, co z kolei może stanowić podstawę do skierowania osoby badanej do lekarza neurologa.
 

QEEG lub ilościowe EEG, to matematyczne i statystyczne analizy aktywności elektrycznej mózgu. Ostrożnie edytowane dane EEG (oczyszczone z zakłóceń, tzw. artefaktów) są przetwarzane za pomocą specjalnych baz danych EEG (NeuroGuide, HBI). Pozwala to na porównanie funkcjonowania mózgu jednostki do osób w podobnym wieku, bez choroby lub patologii. Identyfikujemy w ten sposób te obszary mózgu, w których występują nieprawidłowości pod względem ilości i rodzajów aktywności elektrycznej, spójność (w zasadzie połączeń między lokalizacjami) i fazy (szybkość informacji między lokalizacjami).

Mapowanie mózgu zazwyczaj ujawnia wzorce odchyleń lub nieprawidłowości w zakresie częstotliwości fal mózgowych, które są charakterystyczne dla pewnych zaburzeń. Problemy z łącznością między lokalizacjami w mózgu mogą być kluczowym zagadnieniem w niepełnosprawności, padaczce i zaburzeniach uczenia. Leki zazwyczaj nie zmieniają tych podstawowych problemów, przez co możesz cierpieć na nawroty lub doświadczać przewlekłych objawów.

Mapy mózgu mogą pomóc określić rodzaj zaburzeń, gdzie w mózgu jest problem i jak go leczyć. Mapa mózgu jest bardzo pomocna w planowaniu neuroterapii (np. neurofeedback, eeg biofeedback).

 

Leave a Reply