Rutynowe badanie EEG w padaczce

Rutynowe badanie EEG w padaczce

Napady są zjawiskiem niełatwym do uchwycenia w standardowym EEG ze względu na swoją nietrwałości i nieregularność. W EEG rejestrujemy 20 minutowy fragment pracy mózgu, w którym staramy się zidentyfikować wyładowania napadowe. Jednak u około 50% pacjentów z padaczką pierwszy zapis EEG jest prawidłowy, a w przypadku 10% badanie EEG zawsze jest prawidłowe w okresie międzynapadowym. Nieprawidłowości międzynapadowe w zapisie EEG mogą nie być wystarczająco wiarygodne do rozpoznania i sklasyfikowania padaczki, gdyż u części pacjentów z napadami niepadaczkowymi mogą występować międzynapadowe wyładowania padaczkopodobne. Czasem też pacjenci z padaczką ogniskową mogą mieć wyładowania uogólnione lub chorzy na padaczkę uogólnioną mogą mieć wyładowania ogniskowe, co może być mylące. Proces diagnostyczny jest rozciągnięty w czasie i wymaga zastosowania także różnych metod obrazujących pracę mózgu min. qEEG (ilościową elektroencefalografię), mapę mózgu (NeuroGuide, HBI), Loreta, sLoreta lub/i tomografię komputerową (TK), magnetoencefalografię (MEG), pozytonową emisyjną tomografię (PET), funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI, MR).

Leave a Reply